Kurs - Podstawy programu WORD (Narzędzie główne)

Lekcja 1 - Ustawienia czcionki / Film 1 - Rodzaje i wielkość czcionki
1
Lekcja 1 - Ustawienia czcionki / Film 2 - Zmiana wielkości liter i czyszczenie formatowania
2
Lekcja 1 - Ustawienia czcionki / Film 3 - Efekty tekstu (pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie)
3
Lekcja 1 - Ustawienia czcionki / Film 4 - Indeks górny i dolny
4
Lekcja 1 - Ustawienia czcionki / Film 5 - Wyróżnienie i kolor czcionki oraz funkcja WORD ART
5
Lekcja 2 - Akapity / Film 1 - Wyrównywanie tekstu
6
Lekcja 2 - Akapity / Film 2 - Punktowanie i numerowanie
7
Lekcja 2 - Akapity / Film 3 - Lista wielopoziomowa
8
Lekcja 2 - Akapity / Film 4 - Wcięcia
9
Lekcja 2 - Akapity / Film 5 - Sortowanie oraz funkcja "Pokaż wszystko"
10
Lekcja 2 - Akapity / Film 6 - Opcje interlinii
11
Lekcja 2 - Akapity / Film 7 - Cieniowanie i obramowanie akapitu
12
Lekcja 3 - Sprawne formatowanie tekstu / Film 1 - Style
13
Lekcja 3 - Sprawne formatowanie tekstu / Film 2 - Funkcja znajdź
14
Lekcja 3 - Sprawne formatowanie tekstu / Film 3 - Funkcja zamień
15
Lekcja 3 - Sprawne formatowanie tekstu / Film 4 - Schowek
16
Skróty Klawiszowe WORD
17